Ujian Makmal Yang Dijalankan di Hospital

Makmal di hospital perlu menjalankan ujian dengan cepat dan menepati kehendak di satu-satu hospital dengan keputusan ujian yang tepat dan berkualiti.

Makmal perubatan di hospital menyediakan perkhidmatan diagnostik yang merangkumi ujian-ujian patologi kimia, hematologi dan mikrobiologi (mikroskopi dan serologi). Makmal di hospital juga perlu menjalankan ujian dengan cepat dan menepati kehendak di satu-satu hospital dengan keputusan ujian yang tepat dan berkualiti.

Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP) bertanggungjawab menyedia dan memberikan Perkhidmatan Makmal Patologi dengan penggunaan teknologi yang sesuai dan berkualiti untuk pendiagnosan, rawatan dan penyelidikan serta pencegahan penyakit-penyakit berjangkit dan tidak berjangkit.

Skop perkhidmatan makmal hospital

 • Pengendalian Spesimen
 • Jenis-jenis ujian yang dikendali ialah seperti berikut:
  • Spesimen darah
  • Urin
  • Swab dari tekak
  • Rektum
  • Vagina dan uretra
  • Spesimen sputum dan najis

Ujian yang dijalankan

Patologi Kimia 

 • Urin feme, Urin aseton, Urin microalbumin
 • Glukos darah (Rbs,Fbs,2HPP,MGTT,BSP)
 • Serum bilirubin
 • HbA1c
 • Urik asid
 • Elektrolit
 • Blood urea
 • Profil lipid (FLP)
 • Profil renal (RP)
 • Fungsi hati (LFT)
 • Stool occult blood 

Ujian hematologi

 • Full blood count: Hb,TWDC, Platelet
 • Erythrocyte Sedimentation Rate
 • Reticulocyte count
 • Kumpulan darah ABO dan Rhesus
 • Periferal Blood film 

Ujian mikrobiologi

 • Mikroskopi urin
 • Blood film for malarial parasite
 • Blood film for filarial parasite
 • Sputum for AFB
 • Grams stain for Gonococci
 • Stool ova dan cyst
 • Skin slit for leprae
 • Vaginal,urethral swab for microscopy

Ujian serologi

 • Urin HCG(UPT)
 • RPR(VDRL)
 • Saringan HIV(rapit test)
 • Serologi Denggi(rapid test)

Unit hematologi

Ketepatan penganalisaan keputusan Heamatologi tidak hanya bergantung kepada pengendalian ujian, kepakaran atau teknik ujian tetapi ia juga dipengaruhi oleh proses “ Pra-analitikal ” iaitu persediaan pesakit, teknik punggutan, pengendalian spesimen persekitaran dan prosedur ujian berkenaan. 

Perkhidmatan Yang Disediakan

Unit ini menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang Heamatologi diklinik klinik  Kesihatan Primer secara STAT/ Rutin dengan kaedah manual atau automasi

Ujian-ujian Heamatologi yang disediakan adalah seperti:

 1. Paras Heamoglobin ( Hb )
 2. Total Red Bood Cell Count ( TRBC )
 3. Total White Blood Cell Count ( TWBC )
 4. Differential white cell count ( DC )
 5. Packed cell volume ( PCV )
 6. Heamatocrit ( HCT )
 7. Platelet count ( PC )
 8. MCV, MCH, MCHC
 9. Erythrocyte Sendimentation Rate ( ESR )
 10. PT / APTT 
 11. ABO Grouping dan Rhesus
 12. Penyaringan G6PD
 13. Retic Count
 14. Peripheral Blood Film ( PBF )

Ujian-ujian STAT 

 1. Full Bood Count ( FBC )
 2. Heamogblobin ( Hb )
 3. PT/APTT

Ujian-ujian  RUTIN

 1. Full Blood Count ( FBC )
 2. ESR
 3. Retic Count
 4. Peripheral Blood Film ( PBF )
 5. Penyaringan G6PD
 6. Paras Heamoglobin ( Hb)
 7. PT / APTT
 8. ABO  Grouping dan  Rhesus

Lain-lain ujian

 1. Full Blood Picture – Penyediaan Blood Film-stained / unstained
 2. Hb Electrophoresis – Penyediaa Blood Film-stained / unstained

Definasi

 • Ujian STAT adalah ujian yang dijalankan untuk rawatan pesakit dengan SEGERA 
 • Ujian Rutin adalah ujian-uijan dijalankan mengikut piawai yang ditetapkan setiap hari.
 • Lain-lain ujian adalah ujian-ujian yang diproses mengikut kehendak piawai yang ditetapkan oleh makmal rujukan.

Print Friendly, PDF & Email
Langgan Newsletter Kami
Jom dapatkan notifikasi artikel-artikel terbaru kami terus ke email anda!
Laman web ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan am sahaja dan tidak membuat sebarang nasihat perubatan individu. Jika anda mempunyai apa-apa simptom sila berjumpa doktor dengan kadar segera.