Proses Pembelajaran Motor Dalam Sukan

Proses pembelajaran motor adalah suatu proses yang melibatkan penyesuaian pemikiran dan pergerakan tubuh badan seseorang.

Proses pembelajaran motor adalah berteraskan kepada pergerakan seseorang individu atau atlet. Menurut Cratty (1975), pembelajaran motor adalah perubahan tahap kemahiran yang stabil hasil dari percubaan yang berulang-ulang.

Definisi lain diberikan oleh Drowatzky (1981) ialah penyesuaian yang melibatkan pergerakan dan tindakbalas otot. Kesimpulannya, proses pembelajaran motor adalah suatu proses yang melibatkan penyesuaian pemikiran dan pergerakan tubuh badan seseorang.

Kemahiran Motor

Kemahiran motor boleh digunakan dalam konteks yang berbeza:

1. Sebagai tugasan atau perlakuan:

 • Mempunyai matlamat yang khusus untuk dicapai.
 • Memerlukan pergerakan anggota badan.
 • Mempunyai objektif atau tujuan.
 • Dilakukan secara sukarela.

2. Sebagai indikator prestasi berkualiti:

 • Kemahiran dinilai dengan prestasi yang produktif.
 • Sebagai contoh: 60-70% servis pertama dalam permainan tenis dikira dengan perlakuan yang betul dan tepat.
 • Prestasi individu yang tipikal (characteristic performance) seperti prestasi yang konsisten, dan menggunakan tanda-tanda yang bermakna. 

Klasifikasi  Kemahiran

Kemahiran boleh diklasifikasikan dengan sifat-sifat yang berbeza. Antaranya adalah kemahiran terasing, kemahiran berterusan, dan kemahiran bersiri.

Kemahiran Terasing

 • Permulaan dan akhiran perlakuan adalah jelas.
 • Contoh: 
  • Tendangan atau pukulan penalti dalam permainan hoki
  • Lontar peluru

Kemahiran Berterusan

 • Tidak ada permulaan dan akhiran masa yang jelas dan ianya berlaku secara berterusan. 
 • Contoh:
  • Mengelecek bola dalam permainan bola sepak dan hoki 
  • Berenang, berkayak

Kemahiran Bersiri

 • Gabungan kemahiran-kemahiran terasing dalam satu masa perlakuan 
 • Contoh:
  • Bermain piano
  • Latihan lantai dalam gimnastik
  • Melakukan pukulan-pukulan sambil bergerak dalam permainan tenis

Kemahiran-Kemahiran Motor Halus dan Kasar

Klasifikasi yang berasaskan kepada pergerakan dan daya yang digunakan dalam melakukan sesuatu  kemahiran.

Kemahiran Motor Kasar

 • Kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kasar/besar atau melibatkan banyak anggota badan. 
 • Contoh:
  • Menendang bola, berenang, berjalan

 Kemahiran Motor Halus

 • Kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kecil atau halus dan sukar dilihat
 • Contoh:
  • Menulis, melukis

Kadangkala terdapat kesukaran dalam mengklasifikasikan sesetengah kemahiran bagi menentukan ianya adalah kumpulan otot kasar atau halus. 

 • Contoh:
  • Mengimbang di atas palang imbangan dengan sebelah kaki

Kemahiran-Kemahiran Tertutup Dan Terbuka

Klasifikasi kemahiran ini dicadangkan oleh Poulton (1957) dan Knapp (1964). Kemahiran ini berasaskan kepada penyesuaian diri seseorang dengan persekitaran.

Kemahiran Terbuka

 • Perubahan persekitaran yang sukar diduga dan ianya tidak stabil. 
 • Contoh:
  • Pukulan rali dalam tenis
  • Menembak pada sasaran yang bergerak

Kemahiran Tertutup

 • Persekitaran yang tetap dan stabil. 
 • Contoh:
  • Bowling
  • Menaiki tangga
  • Menembak pada sasaran yang tetap

Prinsip Pemindahan Pembelajaran

Proses pembelajaran motor seseorang individu banyak dipengaruhi oleh prinsip pemindahan pembelajaran. Magill (1985) menyatakan pemindahan pembelajaran boleh mempengaruhi kemahiran-kemahiran yang baharu.

Definisi lain pemindahan pembelajaran:

 • Singer (1980): “Ianya adalah penggunaan pengalaman lepas dalam mempelajari kemahiran baru pada situasi yang berlainan.”
 • Sage (1977)  : “Ianya merupakan kesan pembelajaran lepas kepada penerimaan pembelajaran yang baru.”

Konsep Pemindahan Pembelajaran

Pengalaman, Kemahiran + Pengetahuan Lalu + Pembelajaran Kemahiran Baru = Disesuaikan dengan situasi baru

Jenis-Jenis Pemindahan Pembelajaran

 1. Pemindahan Positif: Pengalaman, pengetahuan dan kemahiran lepas membantu pembelajaran tugasan baru.
 2. Pemindahan Negatif: Pengalaman, pengetahuan dan kemahiran lepas menghalang pembelajaran tugasan baru.
 3. Pemindahan Neutral: Pengalaman, pengetahuan dan kemahiran lepas tidak memberi kesan kepada pembelajaran tugasan baru.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pembelajaran

 1. Pengalaman lepas 
 2. Sifat tugasan 
 3. Elemen yang berpindah 
 4. Tumpuan 
 5. Pengetahuan tentang prinsip pembelajaran

Perbezaan Individu

Prestasi di antara seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeza. Perbezaan yang sangat nyata adalah pada umur dan jantina. 

Contoh:

 • Golongan lelaki boleh melakukan sesetengah aktiviti lebih baik daripada golongan wanita dan sebaliknya. 
 • Keupayaan memproses maklumat, menyimpan dan mengingat adalah rendah pada kanak-kanak jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Perbezaaan lain yang  membezakan prestasi individu adalah:

 1. Perbezaan kebolehan yang melibatkan kebolehan fizikal seperti kordinasi, keseimbangan, kinestesis dan masa tindakan. 
 2. Kebolehan mental seperti tumpuan, persepsi, kemahiran membuat keputusan dan kepintaran.
 3. Genetik atau baka.
 4. Ciri-ciri fizikal, antaranya: 
  • Tinggi
  • Berat
  • Susuk tubuh
  • Kekuatan
  • Pendengaran
 5. Kestabilan  emosi.
  • Prestasi terjejas dengan tahap tekanan dan kebimbangan  yang tinggi.
 6. Kematangan dan Pertumbuhan.
  • Kematangan adalah pada kadar yang berbeza sama ada fizikal atau mental seseorang.
  • Umur tidak menunjukan kematangan seseorang.
 7. Pembelajaran dan pengalaman Lepas.
  • Pelajar baru mempunyai tahap prestasi yang rendah berbanding pelajar yang sudah lama.
 8. Motivasi.
  • Setiap individu mempunyai tahap motivasi dan pendorong yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti.
 9. Keadaan persekitaran.
  • Persekitaran mempengaruhi pengalaman seseorang seperti alatan, bentuk arahan dan keadaan cuaca.
 10. Pengaruh sosiobudaya.
  • Keadaan sosial.
  • Pengaruh budaya seperti latar belakang keluarga, ekonomi dan tradisi kebangsaan.
  • Contoh: kurang perenang dan pemain tenis Amerika dari orang-orang berkulit hitam. 

Print Friendly, PDF & Email
Langgan Newsletter Kami
Jom dapatkan notifikasi artikel-artikel terbaru kami terus ke email anda!
Laman web ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan am sahaja dan tidak membuat sebarang nasihat perubatan individu. Jika anda mempunyai apa-apa simptom sila berjumpa doktor dengan kadar segera.