Sesungguhnya setiap orang memerlukan sedikit tekanan agar mereka memiliki hidup yang ...

Adakalanya stres boleh juga menjadi faktor motivasi terhadap perkembangan hidup seseorang ...