Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan program rawatan terapi gantian menggunakan methadone ...

Rawatan perubatan untuk penagihan perlu digabungkan dengan kaunseling dan terapi tingkahlaku ...