Pengimejan MRI adalah satu teknik pengimejan yang berdasarkan kepada sifat nukleus ...

Imbasan Ultrasound terbentuk oleh gelombang daripada tranduser yang terdiri daripada Plumbum ...

Pemeriksaan nuklear dapat menunjukkan ketidaknormalan paling awal di dalam satu penyakit ...

Hampir kesemua rakyat Malaysia mempunyai pengalaman melakukan ujian x-ray, jom ketahui ...

Perubatan Nuklear adalah satu cabang perubatan yang menggunakan radiasi untuk memperolehi ...