Rawatan psikososial dilaksanakan mengikut keperluan individu secara berterusan didalam persekitaran asal ...