Seseorang dikira telah keracunan plumbum walaupun hanya terdapat sedikit sahaja jumlah ...

Cat berasaskan plumbum dan bangunan tercemar dengan habuk plumbum merupakan punca ...