Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan program rawatan terapi gantian menggunakan methadone ...