Artikel ini diharapkan dapat membantu anda memberikan rawatan pertolongan cemas jika ...

Khidmat pertolongan kecemasan ini yang dilakukan sebelum tibanya ambulans boleh membawakan ...