Proses kaunseling bermula apabila ada persetujuan antara klien dan kaunselor untuk ...

Kaunselor yang luas pengalamannya akan memilih teknik kaunseling yang dapat disesuaikan ...